Prečo fotovoltaika pre vašu domácnosť?

Byť nezávislým od verejnej distribučnej siete je snom nejedného Slováka. Výroba vlastnej elektriny, a ešte k tomu ekologicky vďaka slnečnej energii, sa môže stať realitou, ak sa rozhodnete investovať do fotovoltaického modulu. Fotovoltaické panely sú možnosťou, ako sa stať výrobcom a zároveň dodávateľom svojho vlastného elektrického prúdu.

Ktoré zariadenie je pre vás najvhodnejšie

Vďaka našej jednoduchej aplikácii okamžite zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám.

Výsledok vám ukáže aj to, koľko ušetríte vďaka štátnej dotácii.

Štátna dotácia na fotovoltaiku

Vďaka národnému projektu Zelená domácnostiam II môžu slovenské domácnosti žiadať o štátnu dotáciu na fotovoltaiku. Poukážku je možné získať na inštaláciu malého fotovoltaického zariadenia do 10 kW.

Oprávnené výdavky na fotovoltaiku

Aby ste predišli komplikáciám, je potrebné si ešte pred žiadosťou o dotáciu overiť, čo všetko je možné z poukážky uhradiť. Pri fotovoltaických moduloch môžete zo štátnej dotácie podľa portálu SIEA hradiť tieto komponenty a služby :

  • fotovoltické panely,
  • nosná konštrukcia,
  • mikromenič alebo striedač,
  • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy,
  • regulátor nabíjania,
  • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody,
  • riadiaca jednotka,
  • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému,
  • montážne práce,
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Ak máte pochybnosti o oprávnenosti nákladov, pre istotu sa vopred informujte.

Pre inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome platí jedna sadzba podpory:

Druh nehnuteľnosti / zariadenie Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia
v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok
fotovoltický panel v rodinnom dome bez uprednostnenia
sadzba €/kW max. príspevok
500 €/kW 1 500 €

Chcete viac informácií? Prečítajte si všetko dôležité o podmienkach získania štátnej dotácie.

Fotovoltaika Viessmann s dotáciou

Photovoltaik-Modul Vitovolt 300

Vitovolt 300

Fotovoltaický modul, polykrištalické moduly s výkonom 270 a 275 Wp. Viac informácií na stránke Viessman.sk.

Akumulátor

Systémy akumulácie elektriny

Systémy akumulácie elektriny, kapacita akumulátora 3,7 až 13,8 kWh. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.